exposing the dark side of adoption
Register Log in

Promovarea serviciilor noi pentru facilitarea procesului de reîntregire a familiilor copiilor institu?ionaliza?i din Moldova

public

Relations to other organizations

Organization Relation Type Organization Country Date from Date to
European Commission Participates in Promovarea serviciilor noi pentru facilitarea procesului de reîntregire a familiilor copiilor institu?ionaliza?i din Moldova
Amici dei Bambini Participates in Promovarea serviciilor noi pentru facilitarea procesului de reîntregire a familiilor copiilor institu?ionaliza?i din Moldova

from: http://www.delmda.ec.europa.eu/eu_and_moldova/pdf/project_ibpp_all_ro.pdf

Denumirea: Promovarea serviciilor noi pentru facilitarea procesului de reîntregire a familiilor copiilor instituţionalizaţi din Moldova

Denumirea proiectului:

Promovarea reintegrării sociale a copiilor instituţionalizaţi şi îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor şi CSO moldoveneşti de a coopera în vederea atingerii acestui scop

Perioada de implementare:

02.04.2005 – 02.04.2007

Durata: 24 luni

Buget: Contribuţia din partea UE: 176.274 €. Buget total: 220.342 €

Datele de contact:

Chiara CERIOTTI

Managera proiectului

Amici dei Bambini Moldova

Str. C. Stere, 1

Chişinău, MD-2009, Moldova

Tel./Fax.: +373 22 232 112

chisinau@amicideibambini.it