exposing the dark side of adoption
Register Log in

Amigos de los Chiquitines

public
http://www.chiquitines.nl/

Relations to other organizations

Organization Relation Type Organization Country Date from Date to
Amigos de los Chiquitines Sponsor of Chiquitines

CHIQUITINES
CALI COLOMBIA

 

 


vereniging vrienden van Los Chiquitines
wij zijn een vereniging van en voor ouders en (hun) adoptiekinderen uit Cali-Colombia. De vereniging is in de eerste plaats een vereniging die als ontmoetingsplatform wil fungeren voor alle uit Cali e.o. afkomstige adoptiekinderen en hun ouders. daartoe worden er ontmoetingsdagen georganiseerd. Een andere samenbindende activiteit van de vereniging is het uitgeven van een viermaandelijks te verschijnen nieuwsblad van het wel en wee van de vereniging, maar vooral van Chiquitines, Cali en Colombia.

 

Projecthulp en sponsoring
Naast het steunen van het kindertehuis Chiquitines heeft de vereniging ook oog voor andere projercten. Het straatkinderenproject in Cali bijvoorbeeld heeft geresulteerd in de financiele ondersteuning van de bouw van een sportaccommodatie en de aanschaf van een compressor. Het straatkindereproject tracht straatkinderen van Cali op te vangen en te voorkomen dat zij in het criminele milieu terechtkomen.

 

Rien van Uffelen
rienuf@hetnet.nl
van Beethovenlaan 165
Maassluis, Zuid-Holland 3144AD
Nederland
http://web.archive.org/web/19991002034024/members.tripod.lycos.nl/Chiquitines/