exposing the dark side of adoption
Register Log in

I dag går Amys mor i retten

public

ADOPTIONER For første gang forsøges en dansk adoption ophævet af en oprindelig forælder.

af DORRIT SAIETZ

I Etiopiens hovedstad, Addis Abeba, finder i dag et helt usædvanligt retsmøde sted.

Genet Kedir Jara, som for fire et halvt år siden bortadopterede to af sine børn til Danmark, beder retten ophæve adoptionen af sin ældste datter, Amy. Begrundelsen er, at adoptionen mislykkedes, og Amy endte med at blive anbragt hos en plejefamilie, hvor hun er i dag. Hele forløbet har udsat Amy for et voldsomt psykologisk pres, mener hun.

Den hollandske ngo Against Child Trafficking (ACT) har rådgivet Amys mor op til sagen og skaffet hende advokatbistand til at føre den. Formand for ACT Roelie Post siger, at Genets mål er at blive sin datters mor igen. »Hun har aldrig ønsket at afgive sine børn fuldstændig - hun har kun sagt ja til en adoption efter etiopisk lov, hvor båndene til den oprindelige familie består, hvor der er løbende kontakt, og hvor børnene senere kan vende tilbage.

Det er sådan, alle de etiopiske forældre tænker«, siger hun.

Hvis Genet Kedir vinder sagen, vil det så vidt vides være første gang, at et adoptionssystem, der har bragt tusinder af børn til Danmark fra nære og fjerne lande, udfordres via domstolene.

En ophævelse i Etiopien har umiddelbart ingen retsvirkning i Danmark, men ACT agter ikke at stoppe her.

»Næste skridt vil være at søge adoptionen ophævet efter dansk lov. Dermed kan adoptivforældrene ikke længere øve indflydelse på Amys liv og fremtid, og det bliver i stedet Genet, der kan bestemme, hvad der er bedst for hendes barn«, siger Roelie Post.

I dag er det Næstved Kommune, der på adoptivforældrenes vegne bestemmer over Amys tilværelse: Hvor hun skal bo og gå i skole, hvilken hjælp hun får til at tackle sin vanskelige situation, og hvordan og i hvilket omfang hun må holde kontakt til sin mor, storesøster og øvrige familie i Etiopien, som hun savner voldsomt. Hendes plejeforældre skal følge kommunens anvisninger, uanset hvad de vurderer er bedst for Amy.

For nylig aflyste kommunen med kort varsel Amys første besøg i Etiopien, siden hun kom til Danmark i august 2009, med den begrundelse, at retssagen, hvor hun var indkaldt til at vidne, skaber for stor usikkerhed om Amys situation. Konkret frygter kommunen, at der er risiko for, at Amy kan blive tilbageholdt af sin mor eller af de etiopiske myndigheder.

Roelie Post finder den bekymring ubegrundet.

»Vi har ingen grund til at betvivle Genet Kedirs meget klare udsagn om, at Amy kan blive i Danmark, hvis hun selv ønsker det. Men teoretisk set, hvis både Amy og hendes mor ønsker det, er der også muligheder for at opfostre og uddanne et barn i Etiopien. Alt i livet handler ikke om penge og levestandard«, siger Roelie Post.

Amy siger til Politiken, at hun bakker sin mor op. »Jeg er super ked og skuffet af, at det ikke bliver til noget efter planen, men jeg vil ikke presse min mor til noget«, siger hun.

Også Genet Kedir har, erfarer Politiken, besluttet sig til at kæmpe videre, selv om det betyder, der kan gå længere tid, før hun ser sin datter igen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Amys adoptivforældre.

dorrit.saietz@pol.dk

2014 Feb 14