exposing the dark side of adoption
Register Log in

‘Internationale adoptie is eigenlijk kinderhandel’

public

‘Internationale adoptie is eigenlijk kinderhandel’

Een Nederlandse EU-ambtenaar schreef een boek over ervaringen met Roemenië...

Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen 6 juni 2007, 02:46

et is een heel zware boodschap. Maar interlandelijke adoptie is gelegaliseerde kinderhandel. Een blank kind is duurder dan een zwart kind. Afrikaanse kinderen zijn gegarandeerd aidsvrij. Als dat geen handel is? Veel adoptiekinderen zijn bovendien geen wees. Ze zijn hier vooral omdat de afgesproken quota gehaald moeten worden.’ Roelie Post, Nederlands ambtenaar bij de Europese Commissie, had in Brussel van 1999 tot medio 2005 het dossier Roemeense kinderen onder haar hoede. Ze schreef er onlangs een boek over: Romania, for export only. Haar onderzoeken in Roemeense kinderhuizen, pleeggezinnen en kraamklinieken brachten haar tot de slotsom dat interlandelijke adoptie moet stoppen omdat het criminaliteit uitlokt. ‘Wereldwijd zie je dezelfde keten aan het werk om kinderen wit te wassen en ze adoptabel te maken’, aldus Post.

Enorme Vraag

Het begint met de enorme vraag. ‘De vraag overtreft vele malen het aanbod. Westerse landen kampen met teruglopende geboorteaantallen. Veel stellen zijn ongewild kinderloos. De vorige Franse regering heeft zich ten doel gesteld het aantal interlandelijke adopties te verdubbelen van vier- naar achtduizend, zonder zich af te vragen of dat aanbod er wel is. In officiële stukken staat dat de regering vreest de concurrentiestrijd met Italië te verliezen omdat Italië inmiddels 35 duizend euro voor een Bulgaars kind biedt.’ De meeste landen willen hun kinderen niet kwijt. Maar ze staan volgens Post onder enorme diplomatieke druk om ‘te leveren’. ‘In de marge van handelsbezoeken worden ze gewaarschuwd: deze deal gaat alleen door als je je grenzen openhoudt voor adoptie. Roemenië heeft keihard moeten vechten om de grenzen te sluiten en de kinderen binnenboord te houden.’ Er zijn vele manieren om aan kinderen te komen. ‘Soms worden ze geroofd en voor veel geld verkocht aan een kinderhuis. Er zijn kraamklinieken waar vrouwen na een keizersnede te horen krijgen dat hun kindje doodgeboren is. Arme vrouwen die hun kindje moeilijk kunnen voeden, krijgen het advies het kind in een tehuis te plaatsen. En als ze dan een paar maanden wegblijven, mogen ze uit de ouderlijke macht worden ontzet.’ De adoptieorganisaties zelf zijn niet crimineel, benadrukt Post. ‘Aan het eind van de rit is er een al dan niet vervalste afstandsverklaring en een stempel van de rechter. Maar niemand weet hoe het werkelijk is gegaan. En meestal wil niemand het weten.’ Voor de verdeling van de ‘schaarse’ kinderen gold in Roemenië een puntensysteem. ‘Elke 50 dollar die een adoptieorganisatie in een hulpproject stak, leverde 1 punt op. Meer punten betekende meer kinderen.’

Roof

Zelfs China, waar veel meisjes te vondeling worden gelegd, kan volgens Post niet aan de vraag voldoen. ‘Op het Chinese platteland zijn bendes actief die regelmatig kinderen roven. Dat betekent dus dat er niet genoeg kinderen zijn om de quota te halen. Die quota zijn politieke afspraken die China verplichten te leveren.’ Het argument dat als je adoptie verbiedt, de praktijken illegaal doorgaan, klopt niet volgens Post. ‘Met een Roemeens kind kun je nu nergens meer naartoe omdat het bij wet verboden is. De adoptieketen is op dit moment juist grotendeels illegaal.’ Polen zit nu als adoptieland in de lift, en Ethiopië. ‘Malawi is de volgende hit, want daar heeft Madonna een kindje gehaald’, voorspelt Post. ‘Malawi had geen adoptiewet, maar die komt er nu vast, om die adoptie te legaliseren.’ Roelie Post is nog steeds in EU-dienst, maar ze zegt dat de pro-adoptielobby haar het werken zwaar maakt. De Nederlandse EU-ambtenaar Roelie Post bepleit na uitgebreid onderzoek een verbod op grensoverschrijdende adoptie. Gelegaliseerde kinderhandel is het volgens Post. Uitbannen? Ja...Nee...

2007 Jun 6