exposing the dark side of adoption
Register Log in

Indian orphanages that FFIA places from - ISRC and SOFOSH

public
Kolkata (Calcutta) ligger i nordöstra Indien och är en fascinerande, men mycket fattig stad. FFIA samarbetar med Indian Society for Rehabilitation of Children (ISRC) sedan 1983. Omkring 300 barn har förmedlats genom ISRC. Barnhemmet, Matri Sneha, är ett spädbarnshem och vanligen befinner sig ungefär 50 barn här. Barnen är ofta omkring ett år när de kommer till sina nya föräldrar. Det är relativt gott om personal. Barnhemmet har en mycket kompetent barnläkare samt god medicinsk omvårdnad.

and

Samarbetskontakten
Pune (Poona) ligger cirka 17 mil sydöst om Mumbai (Bombay). FFIA förmedlade de första barnen härifrån 1988 och sedan dess har ett femtiotal barn kommit till Sverige. Vi samarbetar med SOFOSH (The Society of Friends of the Sassoon Hospitals), en ideell organisation vars verksamhet bedrivs på ett stort sjukhus i Pune. Sjukhuset rymmer 1800 patienter. SOFOSH bedriver olika stödprojekt, bland annat medicinsk och finansiell hjälp till patienter och deras familjer och tillfällig vård av barn vars familj befinner sig i en krissituation. SOFOSH ombesörjer också att barn kan få nya föräldrar genom adoption. All verksamhet inom SOFOSH drivs med hjälp av donationer.Barnhemmet Shreevatsa startades 1973 och rymmer cirka 40 barn. 1999 öppnades en avdelning för prematura (för tidigt födda) barn. I allmänhet får spädbarnen inhemska adoptivföräldrar. År 2001 var Shreevatsa det barnhem i Indien som lyckades finna flest indiska adoptivfamiljer till de övergivna barnen.
www.ffia.se
2009 Mar 16