exposing the dark side of adoption
Register Log in

Letter Child and Future - Nigeria

public
20 February 2009
Letter K & T received:

Today there was a letter from Children and Future on the doormat with the following statement.

"In Nigeria, a new law which inter-country adoptions a small part of it. Every State in Nigeria had then implement these new regulations. This is all well except in Lagos State. Here we forgot the inter-country adoptions to take that currently no adoptions abroad possible. It is clear that all efforts in Lagos now addressed this deficiency as soon as possible. Unfortunately can not say how long this process will take. This means that no new proposals from Lagos State will be done, so the waiting will rise.
 
http://www.adoptieuitnigeria.web-log.nl

=======================================================================================================

20 February 2009

Brief K&T ontvangen:

Vandaag lag er een brief van Kind en Toekomst op de deurmat met onderstaande mededeling.

"In Nigeria is een nieuwe wet aangenomen waar ook interlandelijke adoptie een klein onderdeel van uitmaakt. Iedere Staat binnen Nigeria moest vervolgens deze nieuwe regelgeving implementeren. Dit is overal goed verlopen behalve in Lagos State. Hier vergat men het onderdeel interlandelijke adoptie op te nemen waardoor momenteel geen adopties naar het buitenland mogelijk zijn. Het zal u duidelijk zijn dat alle inspanningen in Lagos er nu op gericht zijn deze tekortkoming zo spoedig mogelijk op te heffen. Helaas kan niet worden gezegd hoeveel tijd dit in beslag zal gaan nemen. Dit betekent dat er ook geen nieuwe voorstellen vanuit Lagos State gedaan zullen kunnen worden, waardoor de wachttijden zullen gaan oplopen".

http://www.adoptieuitnigeria.web-log.nl/

2009 Feb 20