exposing the dark side of adoption
Register Log in

Bingo-avond (fundraiser)

public

 Bingo-avond
Op 30 januari zal de ZWO een bingo-avond in “ de Poort” organiseren voor het Diaconaal Eilandelijk
project 2008/2009 het Kinderdorp Kondonani in Malawi.
Hetty van Dijk heeft een aantal malen het Kinderdorp Kondanani bezocht en zij ondersteunt de
Stichting Kondonani Nederland. Deze stichting is opgericht op 11 juli 2003.

  Vanwege de armoede is in Malawi de helft
  van alle kinderen jonger dan vijf jaar ondervoed.
  Het doel van Kondanani is de kinderen een thuis
  te geven,voor hen te zorgen, hen genegenheid te
  bieden en een opleiding te geven, zodat ze daar
  in het leven dat voor hen ligt, iets aan hebben.
  Elke dag raken in Malawi honderden kinderen
  verweesd of worden ze door hun moeders
  achtergelaten.

HIV en aids hebben de omvang van een epidemie aangenomen. Veel zwangere vrouwen die hiv-besmet
zijn geraakt, komen tijdens de bevalling te overlijden. En als ze tijdens de bevalling niet sterven, dan
verlaten ze het kind, in de hoop dat iemand het zal vinden en ervoor zal kunnen zorgen. De zogenaamde
'uitgebreide familie', eens zo bepalend voor de Afrikaanse cultuur, is door de armoede, hiv en aids
afgebrokkeld. Dit legt een enorme last op de schouders van de achterblijvers, die zelf vaak ook te
lijden hebben.
Om het leed van deze weeskinderen enigszins te verzachten werd een particuliere christelijke organisatie
opgericht. Het initiatief hiertoe werd genomen door een Nederlandse vrouw: Annie Chikhwaza-Terpstra.
Tot ziens op 30 januari (om 19.00 uur) in de Poort!
http://www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg/kerkblad.html

2009 Jan 30