exposing the dark side of adoption
Register Log in

Nieuw te ontwikkelen Contacten Wereldkinderen

public

Nieuw te ontwikkelen Contacten Wereldkinderen

Wereldkinderen onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe (experimentele) samenwerking met: Kenia, Zambia, Burkina Faso, Mozambique, Namibië, Swaziland, Vietnam en Cambodja.

Kenia
Na een lange tijd onderzoeken te hebben gedaan, heeft Wereldkinderen het contact met diverse organisaties in Kenia gelegd. Wereldkinderen zal in de toekomst met het CWSK (Child Welfare Society of Kenya) samen kunnen werken om geschikte gezinnen te zoeken voor hulp behoevende kinderen. Voorafgaande deze samenwerking moet Wereldkinderen als bemiddelingsorganisatie geaccrediteerd worden door het Ministerie of Home Affairs in Kenia. In november 2007 zijn alle benodigde registratiedocumenten verstuurd naar Kenia. Van januari en maart 2008 zijn er ernstige rellen geweest in Kenia vanwege de verkiezingsuitslag in eind december 2007. Gelukkig is de rust nu teruggekeerd. Eind april jl. hebben wij te horen gekregen dat er nog aanvullende documenten van het Ministerie van Justitie in Nederland moeten komen. Na vertalen en legaliseren zullen deze aanvullende documenten binnenkort naar Kenia gestuurd worden. Hopelijk krijgt Wereldkinderen in 2008 een goedkeuring van het Nationale Adoptiecomité om de eerste adoptiebemiddeling te kunnen starten. Volgens de Keniaanse Wet moeten adoptiegezinnen 3 tot 5 maanden in Kenia verblijven om de adoptieprocedure bij de rechtbank te doorlopen.

Zambia
Na de controle van twee deelbemiddelingen is Wereldkinderen in 2007 gestart met onderzoek naar de mogelijkheden voor een reguliere samenwerking met de Zambiaanse autoriteiten. Een adoptieschandaal in Zambia datzelfde jaar heeft ertoe geleid dat alle adopties, nationaal en internationaal, in afwachting van hervormingen werden stilgelegd. Eén van de hervormingen die dit heeft gebracht is dat adoptieaanvragen alleen kunnen worden ingediend middels geaccrediteerde organisaties. Wereldkinderen wil een aanvraag indien voor accreditatie bij de Zambiaanse Autoriteiten. Hiervoor zijn wij in afwachting van de toestemming die het Nederlands Ministerie van Justitie ons moet geven.

Burkina Faso
Ook in Burkina Faso heeft Wereldkinderen in het verleden deelbemiddelingen gecontroleerd. De mogelijkheden voor een reguliere samenwerking zullen in de tweede helft van dit jaar worden onderzocht. Via deze website zullen wij u blijven informeren over de voortgang.

Vietnam
Ten einde adoptiebemiddelingen te kunnen doen in Vietnam heeft Wereldkinderen  begin 2007 het Ministerie van Justitie verzocht om een bilaterale samenwerking met de Vietnamese autoriteiten te mogen aangaan. Het Ministerie van Justitie heeft hiertoe geen toestemming gegeven omdat gewacht wordt op de ratificatie van de Haagse Conventie. Deze laat overigens al ruim een jaar langer op zich wachten dan oorspronkelijk door de Vietnamese autoriteiten werd aangegeven. Indien de ratificatie tot stand komt zal Wereldkinderen opnieuw verzoeken tot een bilaterale samenwerking.

Cambodja
Cambodja is toegetreden tot het Haags Verdrag maar de huidige adoptiewetgeving belet dat het Haags Verdrag van kracht kan gaan.  Inmiddels heeft UNICEF een helpende hand geboden bij het opzetten van een nieuwe adoptiewetgeving. Deze is klaar maar tot op heden niet in gebruik genomen. Het ISS heeft in oktober 2007 aanbevolen de interlandelijke adopties  pas te hervatten wanneer de implementatie van het Haags Verdrag heeft plaatsgevonden. Dit advies is door de Centrale Adoptie Autoriteit in Nederland overgenomen. Frankrijk heeft inmiddels zijn adoptieactiviteiten met Cambodja hervat en heeft een bilaterale overeenkomst met Cambodja afgesloten.

2008 Nov 29