exposing the dark side of adoption
Register Log in

Nederlandse pleegouders niet vervolgbaar in zaak baby Donna

public

Nederlandse pleegouders niet vervolgbaar in zaak baby Donna
16 januari 2009 - Arrondissementsparket Utrecht
Op 26 februari 2005 wordt in Zottegem, België een meisje geboren uit een draagmoeder. Ze krijgt de naam Donna. De biologische vader is een Belgische man. De draagmoeder krijgt een conflict met de wensouders. Een echtpaar uit Leusden komt via internet in contact met de draagmoeder en neemt het kind direct na haar geboorte op in hun gezin. Op 11  juni 2007 heeft de biologische vader aangifte gedaan van illegale adoptie. Het OM Utrecht heeft deze aangiften beoordeeld en concludeert dat de Leusdense pleegouders illegale adoptie te verwijten valt maar dat vervolging hiervoor geen kans van slagen heeft.
De Nederlandse pleegouders kan verweten worden dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan illegale (internationale) adoptie. Zij hadden immers geen toestemming van de Raad voor de Kinderbescherming, noch van het ministerie van Justitie om het kind op te nemen in hun gezin. Illegale adoptie is echter een overtreding en kent een verjaringstermijn van twee jaar. Op het moment dat de Belgische vader, in juli 2007, aangifte deed, was de overtreding al verjaard. De illegale adoptie had immers plaatsgevonden begin maart 2005 toen de baby in het Nederlandse gezin werd opgenomen. 
Het Openbaar Ministerie is overigens van mening dat de Nederlandse pleegouders, met het opnemen van Donna,  zich niet aan andere strafbare feiten heeft schuldig gemaakt. Het OM heeft onder andere onderzocht of er sprake is geweest van mensenhandel door de wensouders. Naar het oordeel van het OM is hiervan geen sprake omdat de pleegouders niet hebben gehandeld met het oogmerk om Donna uit te buiten. Het oogmerk van uitbuiting is een voor strafbare mensenhandel wettelijk vereiste.
Dit leidt al met al tot de conclusie dat het niet mogelijk is de pleegouders met succes te vervolgen voor het onderbrengen van Donna in hun gezin. De pleegouders en de biologische vader en zijn echtgenoot alsmede hun advocaten zijn van deze conclusie op de hoogte gesteld.
In België loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar deze kwestie. Het is bij het Openbaar Ministerie in Utrecht niet bekend of er in België tot vervolging zal worden overgegaan.

Nederlandse pleegouders niet vervolgbaar in zaak baby Donna

.
Samenvatting
In de zaak baby Donna concludeert het OM Utrecht dat de Leusdense pleegouders illegale adoptie te verwijten valt maar dat vervolging hiervoor geen kans van slagen heeft.
Url 

www.om.nl
2009 Jan 16