exposing the dark side of adoption
Register Log in

Goedbedoeld, maar toch mislukt

public

18-08-10

Goedbedoeld, maar toch mislukt

sitestat

Nederland telt honderden particulieren initiatieven gericht op hulp aan arme landen. Die hulp is altijd goed bedoeld en komt ook heel vaak echt aan bij de mensen die het nodig hebben. Maar soms gaat het mis. Zoals in het geval van oud CDA-statenlid Maarten Brekelmans.

De voormalig politicus wil iets doen voor weeskinderen in de wereld en richt in 2006 een stichting op. WIO: World Initiative for orphans.

Nu 4 jaar later is de stichting failiet, hebben veel mensen nog geld te goed van Brekelmans en is er volgens betrokkenen geen cent terecht gekomen bij hulpprojecten voor wezen.

Reactie Dhr. Brekelmans:

"Het bericht om contact werd my gestuurd

maar ik was reizende in het buitenland, zonder computer.

Uw programma heeft 5 jaar lang op geen enkele manier

aandacht gegeven aan een van de beste concrete nieuwe gedachten waar het gaat

om strategische, grootschalige en snelle verbeteringen van zowel de rechtspositie als depuur humanitaire situatie van 200 tot 400 miljoen weeskinderen in deze wereld.

Wij hebben u op diverse momenten hierover uitvoerig geinformeerd.

Nu het alleen financieel tijdelijk tegen zit vinden wij het dan ook niet gepast wel ineens

aandacht te besteden aan juist dat element. Wat is opgebouwd in 6 jaar kan niet in een kort item, met een andere inzet, voldoende worden toegelicht.

De grote missie van WIO staat als een huis en gaat de wereld over.

WIO werkt, conform statuten en volledig binnen Nederlandse omgeving,

aan een zeer serieuze en weloverwegen wereldintroduktie.

Het is spijtig dat daar nu in Nederland een stevige negatieve drempel moet worden opgelost.

De tijd dringt nl. Er komen wereldwijd 20 miljoen weeskinderen bij, per jaar.

Tevens hebben wij zeer ernstige twijfels over de eerste intentie van uw redactie inzake het volgen van WIO.De persoonlijke betrokkenheid van een van uw medewerkers die al jarenlang, vanuit haar persoonlijke en bestuurlijke positie,

onze Stichting WIO ernstig en zeer tendentieus heeft weggezet,

is mede belangrijke reden daarom niet aan uw programma mee te werken."

Met vriendelijke groeten,

M. G.H. Brekelmans

*Noot van de redactie:

Met 'de persoonlijke betrokkenheid van één van onze medewerkers', doelt Brekelmans op iemand die eerder contact met hem heeft gezocht.

Deze persoon is nooit werkzaam geweest bij EenVandaag.

+ Toevoegen aan Mijn EenVandaag

12345Tags | Social bookmark | Doorsturen | Print/pdf |

reageer10 reacties

Bert, 18 augustus 18:47: Het is toch onvoorstelbaar dat nota bene een ex-CDA-politicus door zijn grootheidswaanzin zoveel mensen in de ellende stort. Waarom worden deze mensen niet door de politie wegens oplichting gearresteerd. Een taak weggelegd voor TROS Opgelicht? Ze betalen geen mens, vullen eigen zak maximaal en vliegen op kosten van de organisatie over de wereld.

d. jippes, 18 augustus 18:57: En wat gaat er nu verder gebeuren met deze "voor aanstaande mijnheer" word het niet eens tijd om hem en zijn bankrekening goed door te lichten . En dan tot de laatste cent de dingen terug te laten betalen. Of word het weer eens doofpotten werk.

Lau Kanen, 18 augustus 19:04: Brekelmans: een duidelijk geval van grootheidswaan oftewel megalomanie. Dit had al bij zijn sollicitatie naar een politeke functie ontdekt moeten zijn. En ook kunnen zijn door een goed psychologisch onderzoek. Zelfs in zijn reactie op de uitzending gaf hij nog blijk van een groot gebrek aan werkelijkheidszin.

Anoniem, 18 augustus 20:05: Ook ik ben gedupeerd door WIO/Brekelmans. Steeds aan het lijntje gehouden met leugenachtige smoezen, grote verhalen en loze beloften. Mijn vordering is zelfs toegewezen na een gerechtelijke procedure, maar er valt tot nu toe niets te halen. Alles is opgegaan aan reizen, veel te hoge salarissen van personeel, huur van een pand op een dure locatie in Den Haag, ga zo maar door. Het trieste is dat er geen kind beter van is geworden. Toppunt is dat Brekelmans voor het faillissement van WIO een nieuwe stichting heeft opgericht: Stichting Kinderhulp Congo. Dit schijnt in Nederland gewoon te kunnen!

@ redactie, 18 augustus 20:06: Kunt u de reactie van Brekelmans plaatsen, waarnaar wordt verwezen in de uitzending?

Lucas de groot, 18 augustus 20:38: Lijkt me een duidelijk geval van Narcist. Zijn CV

duid daar op.Zogenaamd 'anderen' helpen ter eigen

glorie en aandacht.Dat de VN daar in is getrapt....

En, geen greintje schuld bekennen; gewetenloos.

Anoniem2, 18 augustus 23:03: De reactie van Brekelmans is merkwaardig. Hoe kan deze man nog over WIO spreken? Die stichting is eind mei/begin juni failliet verklaard. Begrijpelijk dat hij van megalomanie wordt beticht. Hij steekt zijn kop in het zand en gaat gewoon door. Ik lees hier dat hij weer een andere stichting heeft opgericht en in zijn reactie staat dat hij in het buitenland was. Waarvan, als je failliet bent en er zoveel schuldeisers zijn? Het is wel heel gemakkelijk van Brekelmans om met het vingertje naar EenVandaag, c.q. een van uw medewerkers te wijzen. Iedereen heeft ongelijk en is fout, behalve Brekelmans?

W.G. Maatman, 19 augustus 12:44: Gisteravond zag ik uw uitzending met bovengenoemde items. Als u zich ervan vergewist hebt, dat Send a Tent goed werk doet in Pakistan – en ik neem aan, dat u goed journalistiek werk in dit opzicht hebt verricht – dan vind ik het jammer dat u het Send a Tent plaatst vóór “Goed bedoeld maar toch mislukt”. Op deze manier bleef er bij de kijker toch iets hangen: het zijn allemaal amateurs die het geld over de balk gooien of niet kunnen garanderen dat het geld op de goede plaats terecht komt. U kent beslist de impact van tv-uitzendingen. Al had u beide items maar omgewisseld, dan was er een positief beeld blijven hangen van een kleine organisatie die via familieleden in Pakistan werkt en zo een uiterst efficiënt gebruik maakt van de verstrekte middelen. Nu vrees ik dat Send a Tent, en daarmee ook slachtoffers in Pakistan, minder te besteden hebben dan wanneer u uw uitzending anders had ingekleed.

Schande, 19 augustus 13:33: Deze man brengt veel reputatieschade toe aan de vele kleine particuliere initiatieven waar wel (bijna) elke euro naar het goede doel gaat. Daar wordt geen geld besteed aan galadiners in dure hotels of uitstapjes naar Geneve. Aan werkelijkheidszin ontbreekt het Brekelmans inderdaad: de stichting is failliet en hij schrijft in de tegenwoordige tijd dat de missie van Wio staat als een huis en de wereld overgaat. Er wordt gewerkt aan een zeer serieuze en weloverwogen wereldintroductie... Kortom: verre van de realiteit, veel poeha, zes jaar later en nog geen kind geholpen, alleen een spoor van teleurgestelde en gedupeerde mensen. Wie stopt deze man?

M., 20 augustus 13:49: Iemand in mijn naaste omgeving heeft er gewerkt, ik ben zelf nog een keer op een informatie-avond van het WIO voor vrijwilligers geweest. Dat is nu drie jaar geleden en toen hadden wij al door dat het daar niet goed zat. Veel buitenlandse reisjes, bijeenkomsten in het Kurhaus, grootse evenementen (waar steevast te weinig mensen op afkwamen). Toch heeft dit nog drie jaar voort kunnen duren. Hoe is het mogelijk!?

2010 Aug 18