exposing the dark side of adoption
Register Log in

Rechter buigt zich over mislukte adoptie - Congo

public

Rechter buigt zich over mislukte adoptie

OUDENAARDE/ GERAARDSBERGEN - Het parket van Oudenaarde heeft een 48-jarige man van Congolese afkomst voor de correctionele rechtbank gedaagd omdat hij zonder de nodige erkenning zou bemiddeld hebben bij een adoptie. De man, die in Geraardsbergen woont, ontkent de beschuldiging met klem. Een gezin uit Geraardsbergen, dat zich na het mislukken van de adoptie burgerlijke partij stelde, eist een schadevergoeding van 16.500 euro.

Nadat een adoptiepoging via Kind & Gezin geen soelaas bracht, kwam een koppel uit Geraardsbergen op café toevallig in contact met de beklaagde. ,,Hij stelde zich voor als voorzitter van een adoptievereniging in

Congo

en hij verzekerde mijn cliënten dat hij hen kon helpen'', lichtte de verdediging toe.

,,In het voorjaar van 2002 werd beslist om in

Congo

de adoptieprocedure te starten. Pas in november 2002 kwam de man, die al voorschotten tot 10.000 euro had gekregen, met een toen zesjarig meisje in ons land terug. Niettegenstaande hij eerder al beloofd had dat het dossier rond was, bleek dat allerminst het geval. Zo reageerde het meisje hysterisch omdat zij niet wist wat met haar zou gebeuren.''

Samen met de burgerlijke partij, benadrukte substituut Katelijne Wijnant dat de beklaagde alleen uit winstbejag had gehandeld.

,,Maar het adoptiedossier was nog lang niet rond'', reageerde de man. ,,Ik leid in Kinshasa een vereniging die zich over oorlogskinderen ontfermt en in die hoedanigheid ben ik wel degelijk gerechtigd om adopties uit te voeren. Feit is dat het kindje medische verzorging nodig had die het in

Congo

niet kon krijgen. Daarom was via de ambassade een opname in een ziekenhuis in Gent geregeld. Het kindje had om gezondheidsredenen een visum voor een tijdelijk verblijf in België gekregen. Het kind was toen trouwens helemaal niet klaar voor

adoptie

. Het meisje kende geen Nederlands en zij sprak amper enkele woorden Frans. Plots lieten de adoptanten mij echter weten dat zij niet meer wilden adopteren. Ik begrijp niet wat hen bezielt.''

De rechter doet uitspraak op donderdag 10 maart.

2005 Feb 14