exposing the dark side of adoption
Register Log in

Nieuwe weeshuizen: weer meer nieuws !!!!!!

public
» Reageer (0)
22-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe weeshuizen: weer meer nieuws !!!!!!
ROH mag niet 3 maar 6 proefdossiers doen in het nieuwe weeshuis. En voor dat ene weeshuis zou het dus heel snel gaan. Hiervoor zouden zo goed als zeker nog toewijzingen dit jaar zouden komen. .Ook voor het tweede nieuwe weeshuis mag men 6 proefdossiers doen, maar dat is dus pas voor januari. Het gaat om een weeshuis waarmee ROH vroeger ook heeft samengewerkt.

Na de toekenning van deze proefdossiers het dan eerst wachten wordt tot deze volledig zijn afgerond en de kindjes thuis zijn alvorens ze een definitief fiat krijgen.Maar natuurlijk blijven er nog het MOC en Kids Care, dus het hoeft zeker niet volledig stil te vallen.

Over de leeftijd van de kindjes was men vaag. Het is zeker de bedoeling via de nieuwe kanalen ook oudere kindjes voor adoptie aan te spreken,
maar ik neem aan dat er ook jongere kindjes zullen bij zijn.

22-12-2008 om 22:14 geschreven door goeleke  

» Reageer (1)
20-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuws Ray of Hope
Slecht nieuws voor alleenstaanden die nog niet op de wachtlijst staan.... gelukkig niet voor mij dus....


Heropenen wachtlijst Ethiopië    (19-12-2008)

1. Nieuwe richtlijnen voor adoptie van de Ethiopische overheid
In mei 2008 werden nieuwe richtlijnen uitgevaardigd door MOWA (Ministery Of Womens Affairs). Dit zijn de richtlijnen die de weeshuizen en adoptieorganisaties moeten volgen.
Nieuwe kandidaten dienen rekening te houden met de volgende voorwaarden:
- Alleen gehuwde koppels worden toegelaten.
- Alleenstaanden worden niet meer toegelaten voor de adoptie van een kindje. De lopende dossiers van alleenstaanden zullen worden afgehandeld maar er zullen geen nieuwe worden aanvaard.
- Wanneer één van beide ouders ouder is dan 50 is kan enkel een kind van boven de 7 jaar worden toegewezen. In se betekent dit dus dat er een maximaal leeftijdsverschil van 43 jaar mag zijn met het adoptiekind en de gemiddelde leeftijd van de adoptanten.
- Wanneer in het adoptiegezin al kinderen aanwezig zijn, dient het adoptiekind minstens 2 jaar jonger te zijn dan het jongste kind in het gezin.

2. Heropening kanaal Ethiopië
Er zijn 30 nieuwe plaatsen voorzien.
Vanaf heden tot 31 januari 2009 kunnen kandidaat-adoptieouders voor Ethiopië hun vonnis bezorgen aan Ray of Hope.
De kandidaten zullen chronologisch op basis van de datum van hun geschiktheidsvonnis een plaats op de wachtlijst verkrijgen. Dit betekent dat de kandidaat met het oudste vonnis eerst komt op de wachtlijst.
Momenteel geldt er voor Ethiopië een wachttijd van minimum 2 jaar voor de eersten die kunnen inschrijven. Gezien de wettelijke geldigheidstermijn van een geschiktheidvonnis 3 jaar is moet hiermee rekening worden gehouden bij een inschrijving voor een adoptie uit dit land.
Voor kandidaten die een geschiktheidsvonnis hebben voor een sibling of een kind ouder dan 6 jaar gelden, buiten de geldigheidstermijn van het vonnis geen beperkingen. Zij kunnen hun dossier insturen om zich te laten registreren als kandidaat-adoptieouders.

20-12-2008 om 09:02 geschreven door goeleke  

» Reageer (0)
17-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuws ray of hope
Een smak heeft zonet naar ROH gebeld en kreeg Inge aan delijn. Zij vertelde dat ROH gaat samenwerken met 2 nieuwe weeshuizen. Ze vertelde ook dat ze dit jaar nog toewijzingen verwachten!!! Yes... twee weeshuizen, hopelijk ook twee keer zo snel. X 

17-12-2008 om 17:27 geschreven door goeleke  

» Reageer (0)
10-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe weeshuis
Erika van ROH is op dit moment in Ethiopie om het nieuwe weeshuis te bezoeken. Er moeten eerst 3 proefdossiers opgestart worden, hiervoor zal de wachtlijst gebruikt worden. Eens deze koppels thuis zijn met hun kindjes en alles is goed verlopen, gaat de samenwerking met het nieuwe weeshuis echt van start.!!!

Goed nieuws dus, dan gaat alles een beetje sneller... en als ze niemand vinden voor hun proefdossiers, ik ben altijd kandidaat!!

10-12-2008 om 13:00 geschreven door goeleke  

» Reageer (1)
03-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toewijzingen
Er zijn eindelijk weer toewijzingen geweest!!!! Wel maar drie, maar ik schuif sowieso alvast weer één plaatsje op. Van één toewijzing weten we niet voor wie ze is, maar dat zal wel duidelijk zijn als de lijst is aangepast. Ik sta nu in mijn voorkeur 29. Er begint dus beweging in te komen.

03-12-2008 om 21:21 geschreven door goeleke  

» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kids care weeshuis ethiopië
Op de onderstaande link kan je eens kijken naar een filmpje van ongeveer 10 minuten naar het weeshuis KIDS CARE in Ethiopïë. Dit is het enige weeshuis waar ik als alleenstaande voor in aanmerking kom.

http://www.youtube.com/watch?v=RrXM2ZPIOU0.

03-12-2008 om 00:00 geschreven door goeleke  

» Reageer (1)
18-11-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toewijzingen?
Nog steeds geen toewijzingen in november! Dus als ik even tel: 5 toewijzingen in mijn voorkeur op een half jaar tijd. En nog 30 wachtenden voor me, dat is dus nog 3 jaar wachten... Ik krijg er de mismoed van... Hopelijk zal het toch iets sneller gaan en gaat er een extra weeshuis samenwerken met ROH!
2008 Dec 22