exposing the dark side of adoption
Register Log in

NAS opens Zambia

public

De NAS, de BZA en leden van de BZA hebben na een intensieve en unieke samenwerking een nieuw contact tot ontwikkeling kunnen brengen: Zambia. Inmiddels is door de NAS een samenwerkingsverband gesloten met de instantie die wettelijk bevoegd is om ons te vertegenwoordigen in Zambia zodat internationale adopties naar Nederland mogelijk worden.

Al geruime tijd zijn er ouderdossiers in Zambia ingediend en geaccepteerd door de volledig bevoegde autoriteit. Wij verwachten binnenkort de eerste, door de overheid goedgekeurde voorstellen te kunnen doen! Het proeftraject zal voor een groot deel afgerond moeten zijn alvorens we na een grondige evaluatie kunnen beoordelen of dit landencontact voor verdere volledige bemiddeling wordt opengesteld. De verwachting is dat wij deze beoordeling in het eerste half jaar van 2009 zullen doen.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden voor adoptie vanuit Zambia. Indien de wachtlijst wordt geopend, zullen allereerst de clienten van de NAS die al op de algemene wachtlijst staan, worden geinformeerd. Aan hen wordt als eerste de mogelijkheid geboden om zich op de wachtlijst voor Zambia te laten plaatsen. Daarna zal de wachtlijst voor externe inschrijvers worden opengesteld.

In het algemeen kunnen we aangegeven dat, indien er openstelling volgt, adoptie mogelijk zal zijn voor:

gehuwden (m/v relatie)
samenwonenden (m/v relatie)
alleenstaanden (v)
alleenaanvragers binnen de m/v relatie
De alleenaanvrager binnen een m/v relatie mag zowel de man als de vrouw zijn. De voorwaarden voor leeftijd van aspirant adoptief ouders zijn conform de Nederlandse wetgeving. In Zambia wordt het zeer op prijs gesteld indien de aspirant adoptieouders ook bereid zijn om een HIV positief kind op te nemen. De kans lijkt gering dat siblings ter adoptie worden aangeboden.

Verder is het belangrijk om te weten dat de verblijfsduur in Zambia ten minste 4 maanden zal zijn, waarbij het op prijs wordt gesteld dat de aspirant adoptieouders gedurende hun verblijf vrijwillegerswerk verrichten ten gunste van de Zambiaanse kinderen die in weeshuizen verblijven of op organisatorisch gebied om de Zambiaanse overheid verder te ondersteunen in professionalisering van haar dienstverlening.

Zambia heeft op het gebied van adoptie een recente geschiedenis van corruptie en kinderhandel. Op initiatief van de Zambiaanse overheid zijn ingrijpende maatregelen genomen om deze zaken uit te bannen. De NAS heeft daarin een belangrijke rol gespeeld door samen met de Zambiaanse overheid een nieuwe adoptieprocedure op te stellen die in de geest van het Haags adoptieverdrag is. Hiermee is de NAS een belangrijk partnerschap aangegaan met de Zambiaanse overheid op het gebied van herziening van wet- en regelgeving.

In dit stadium wordt geen nadere informatie verstrekt over het nieuwe NAS contact Zambia. Wij adviseren u om deze site regelmatig te bezoeken.

2008 Nov 15