exposing the dark side of adoption
Register Log in

Ambtsbericht Nepal 2005

public
Alleenstaande minderjarigen
Er bestaat geen waterdicht systeem voor de opvang van alleenstaande
minderjarigen. Er zijn enkele NGO's die zich inzetten voor het welzijn van
kinderen in Nepal.
Er bestaan kindertehuizen in geheel Nepal. Veel alleenstaande minderjarigen
blijven echter bij de familie. De kindertehuizen voldoen op papier aan de
internationale standaarden, maar de regels worden in de praktijk niet altijd
nageleefd. Mogelijk worden kinderen via kindertehuizen hier en daar verhandeld
ten behoeve van internationale adoptie. Bewijzen en cijfers van deze praktijken
ontbreken echter. UNICEF voert hier onderzoek naar uit. Enkele kindertehuizen
zijn speciaal opgericht om aan de grote vraag naar adoptiekinderen uit het
buitenland te voldoen.
2005

Attachments