exposing the dark side of adoption
Register Log in

E-mail to Rotary Club

public

Van: Alice Hakvoort [mailto:a.hakvoort@wiorphans.org]
Verzonden: dinsdag 25 september 2007 10:18

Den Haag, 25 september 2007

Geacht Bestuur,

Als voorzitter van Stichting World Initiative for Orphans (WIO) wil ik graag uw aandacht vragen voor onze twee Benefietgala's voor Weeskinderen in het Fortis Circustheater in Scheveningen op maandag 29 oktober en maandag 5 november. Het zou fantastisch zijn als wij u met uw Rotary-club kunnen begroeten op één van deze avonden.

De opbrengst komt ten goede aan diverse concrete en kansrijke projecten en aan het verder uitbouwen van onze organisatie.

WIO herkent zich in de servicegedachte van Rotary: Service above Self, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving. Het dienen van de (internationale) gemeenschap.

World Initiative for Orphans is een, onafhankelijke niet gesubsidieerde Kinderrechtenorganisatie opgericht door enkele ondernemende idealisten. WIO faciliteert Overheden, Hulpverleners (NGO's) en Universiteiten om onderzoek te doen naar snel inzetbare oplossingen voor ruim 150 miljoen weeskinderen. WIO streeft er naar (de groei van) het aantal kinderen zonder ouders terug te dringen. Geen bureaucratie. Gewoon beginnen op wereldschaal.

Onder meer vm. Ministers Gardeniers, Beelaerts van Blokland, Deetman en Pronk steunen ons, alsook de voorzitter van het VN Comité voor de Rechten van het Kind, prof. J. Doek (2001-2007). WIO kent ook brede internationale steun. Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties heeft in haar brief van 27 februari haar concrete interesse tot strategische samenwerking met World Initiative for Orphans uitgesproken. Internationale afstemming en een gezamenlijke aanpak is een vereiste voor dit stille drama.

WIO komt op voor de 150 miljoen weeskinderen en in de steekgelaten kinderen wereldwijd. Kinderen zonder ouders missen de belangrijke bescherming van een ouderlijk huis, waardoor zij dagelijks gevaar lopen ernstig verwaarloosd, mishandeld of geëxploiteerd te worden. Een kind zonder ouders heeft weinig structuur, gaat vaak niet naar school en heeft nauwelijks toegang tot liefde, medische zorg en voeding. Het aantal bijzonder kwetsbare kinderen groeit tot 250 miljoen in de komende 5 jaar.

Zowel Kofi Annan als ons nieuwe kabinet roepen op tot nieuwe initiatieven voor het bereiken van de Millenniumdoelen buiten de gevestigde paden waarbij resultaat voorop moet staan.  WIO is zo'n privé initiatief. Vooralsnog heeft Stichting WIO  geen overheidssteun en of andere subsidies; zij is opgebouwd met privé gelden (donaties en leningen). Subsidie valt per 2008 te verwachten vanuit Brussel, de Europese Unie.

Op 29 oktober en 5 november vinden in het kader van bewustwording en funding twee WIO  Benefietgala's  plaats. De doelgroep is corporate (ondernemend Nederland). Artiesten die hun medewerking hebben toegezegd zijn Lone van Roosendaal, Thé Lau, Margriet Eshuijs, Syb van der Ploeg en het YMCA Gospel Choir. Ook vindt er een veiling plaats.

Graag zou ik met u van gedachten wisselen over uw mogelijke bijdrage. Wij streven naar twee uitverkochte avonden. Met het bedrag van 90 euro p.p voor een toegangskaart  kunnen wij daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan oplossingen die gericht zijn op het dramatische kinderleed van onze wereld. Via uw netwerk kunt u onze 2 gala's onder de aandacht brengen en het zou helemaal geweldig zijn diverse

Rotary-clubs eenmalig een bijdrage zouden willen leveren, bijvoorbeeld door een aantal kaarten af te nemen:   http://www.weeskinderen.org/bestellen.php  

Wij verzorgen graag een presentatie of lezing op een van uw club-bijeenkomsten.

Met de opbrengst kunnen diverse projecten in Afrika, Azië en Europa worden gefinancierd. Waaronder het opzetten van een scholingsinstituut in Nairobi, Kenia, voor maatschappelijk werkers, verzorgers en hulpverleners, die zich inzetten voor weeskinderen. Met de Keniaanse overheid is hiertoe een contract gesloten. In Rwanda en Sudan lopen programma's om de weeskinderen te ondersteunen om in hun eigen onderhoud te voorzien. Ook onze activiteiten in India en Peru zijn hierop gericht. Momenteel doen wij in Europa en in de Verenigde Staten onderzoek naar de alternatieve zorg voor kinderen zonder ouderlijke zorg naar beleid en regelgeving.

Wij vernemen graag of er op korte termijn beschikbaarheid en bereidheid is met ons verder te spreken.

Met belangstelling kijk ik uit naar uw reaktie!

Met vriendelijke groet,

Stichting World Initiative for Orphans

Maarten G.H. Brekelmans

Voorzitter

Tel:          070-345 9202      

www.weeskinderen.org

Bezoek ook onze Engelstalige website: www.wiorphans.org

http://www.rotary.nl/woerdenouderijn/activiteiten/WorldInitiativeforOprheans.doc/
2007 Sep 25