exposing the dark side of adoption
Register Log in

ZEMBLA - documentary adoption

public
NPS
VARA
Essen, Marjon van
Haitsma, Bert
Jansen, Ingeborg
Magielse, Michael
Naftaniël, Linde
Rogmans, Mies
Verweij, Vincent
Onderwerp seksualiteit
processen
ontwikkelingssamenwerking
kindertehuizen
ouders
kinderen
documenten
adoptie
Beschrijving BG_37967-out.wmv
Teleblik
expressie_id:#24494#
Aandacht voor: de reden dat steeds meer Nederlanders een buitenlands kind willen adopteren; de organisaties die zich bezighouden met het naar Nederland halen van adoptiekinderen; de klachten die bij het Ministerie van Justitie zijn neergelegd over de stichting Flash die bemiddelde bij kinderen uit Haïti; de onjuiste informatie over de adoptiekinderen Junior en Wasnel Joseph, die niet beter weten dan dat zij weer terug mogen naar hun biologische ouders en zich verzetten tegen het verblijf in Nederland; de samenwerking tussen Flash, Marijke Zaalberg en het kindertehuis Emmanuel op Haïti; de informatie die Flash zelf niet kan verzamelen, maar door Haïtianen wordt verzorgd; de noodzaak dat kinderen voor adoptie eerst een tijd in een kindertehuis verblijven voor onthechting; de manipulatie met documenten op Haïti; de vraag of Nederland Haïti als adoptieland moet sluiten. Ineke en Ton Thijssen worden gevolgd bij het ophalen van hun adoptiekinderen Junior en Wasnel Joseph; tijdens een kortgeding tegen de Nederlandse staat, die volgens hun eis een onderzoek moet doen in Haïti naar de werkelijke achtergronden van hun adoptiekinderen. Verder wordt Marijke Zaalberg in Port au Prince, Haïti, gevolgd bij een gesprek met een vrouw die haar kind na de geboorte wil afstaan; haar onderzoek op Haïti naar de ouders van de adoptiekinderen van de fam. Thijssen en haar gesprek met de biologische ouders Germina en Anold Joseph.Tevens een geluidsopname waarop een adoptievader vertelt over zijn adoptiekind dat door bemiddeling van Flash naar Nederland is gehaald en een seksuele stoornis vertoonde a.g.v. misbruik in Haïti en volgens de informatie rond de vier jaar moest zijn. INTERVIEWS hierover met: - Ineke en Ton Thijssen, adoptie-ouders; - P. van der Werf, directeur Wereldkinderen; - P. van Loon, voorzitter van de stichting Flash; - Marijke Zaalberg, ontwikkelingswerkster op Haïti; - E. Wiers (inspectie Jeugdhulpverlening); - M. Ros, directeur Wereldkinderen; - Linda Polman, ex-correspondent Haïti, die tevens haar overlijdensacte toont die zij op Haïti op het gemeentehuis heeft laten maken. SHOTS: 21:33:01 diverse amateurbeelden van de stichting Flash in kindertehuis Emmanuel; - diverse shots van Wasnel en Junior tijdens het spelen in de tuin.
https://videotheek.surfnet.nl/asset-view/19439/
2002 Jan 1