Foster parents arrested for child abuse

Semi automatic translatation of orginal Dutch article
from: nu.nl

ANP
March 30, 2010

MILL - Police have arrested a 63-year-old man and a 58-year-old woman from the Brabant town of Mill and St.Hubert, Tuesday morning .

The man is suspected of sexual abuse of five children between 7 and 13 years. The woman is suspected of abuse of several children.

All the victims were foster children of the couple. police told.

Last summer, the Youth Care Inspectorate took the victims along with other foster children away.

Safety

At the time, the inspection made complaints that the care was below standard and that the children had no proper psychological counseling. Nor could their safety be guaranteed.

The man F.M. and women S.M. are the owners of the private Foundation Child and acted as family parents' for children from 0 to 17 years who could stay not in their own families.

Since July 2009, no children have been placed with these people.

Guardianship

In August 2009 the couple's custody of three minor children was removed by the court in Den Bosch.  According to the court both parents lacked sufficient knowledge and pedagogical skills.

In the same reporting period, The Council for the Child pressed charges on behalf of five victims. Vice detectives have conducted months of research, where the victims were heard in special studios.Orginal Dutch text

Pleegouders opgepakt voor misbruik kinderen

30 maart 2010

MILL - De politie heeft dinsdagmorgen een 63-jarige man en een 58-jarige vrouw uit de Brabantse gemeente Mill en St.Hubert aangehouden.

De man wordt verdacht van seksueel misbruik van vijf kinderen tussen 7 en 13 jaar. De vrouw wordt verdacht van mishandeling van meerdere kinderen.

Alle slachtoffers waren pleegkinderen van het echtpaar. Dat heeft de politie laten weten.

Afgelopen zomer heeft de Inspectie Jeugdzorg de slachtoffers, samen met andere pleegkinderen, bij het stel weggehaald.

Veiligheid

Toen was de klacht van de inspectie dat de zorg onder de maat was en dat de kinderen geen goede psychische begeleiding kregen. Ook kon hun veiligheid niet worden gegarandeerd.

De man F.M. en vrouw S.M. zijn eigenaar van de particuliere Stichting Kind en fungeerden als 'gezinsouders' voor kinderen van 0 tot 17 jaar die niet in hun eigen gezin konden verblijven.

Er zijn nadien, sinds juli 2009, geen kinderen meer bij deze mensen geplaatst.

Voogdij

In augustus 2009 werd het echtpaar door de rechter in Den Bosch ontzet uit de voogdij over drie minderjarige kinderen. Volgens de rechtbank ontbrak het beiden aan voldoende pedagogische kennis en vaardigheden.

De Raad voor de Kinderbescherming deed in dezelfde periode aangifte namens de vijf slachtoffers. Zedenrechercheurs hebben maandenlang onderzoek verricht, waarbij de slachtoffers in speciale studio's zijn gehoord.

0

Pound Pup Legacy