Næstved Municipality regrets process with Amy

Relates to:
Date: 2012-06-26
Source: politiken.dk

AF LEA WIND-FRIIS
Forløbet har været langt, dramatisk og hårdt for den 12-årige pige, der ufrivilligt blev sagens kerne.

Sådan lyder udmeldingen fra Næstved Kommune i sagen om pigen Amy, der blev adopteret til Danmark i 2009.

»Amy har været hovedperson i en sag, som desværre har strakt sig over en for lang periode. Hun har været udsat for en dramatisk flytning, og det har været svært at finde det rette tilbud til hende. Det beklager vi«, lyder det i en pressemeddelelse fra Næstved Kommune.

Kommunen bekræfter, at det nu er besluttet, at Amy skal flytte tilbage til sin plejefamilie. Det var netop en voldsom flytning fra plejefamilien, der blev dokumenteret på video, der skabte opmærksomhed omkring Amys sag.

Bedste løsning er plejefamilien
Adoptivforældrene havde opgivet Amy, hvorefter hun flyttede ind hos en plejefamilie, hvor hun ønskede at blive boende. Efter 11 måneder besluttede Næstved Kommune dog at hun skulle på institution og kun måtte se sine adoptivforældre, der havde fortrudt beslutningen om at opgive den store pige.

»Som tingene har udviklet sig, er den bedste løsning for Amy, at hun vender tilbage til sin plejefamilie, hvor hun kan få den ro og stabilitet, som hun har behov for«, siger formand for Børneudvalget Søren Dysted.

Parallelt med at Amy flyttes, arbejder man på at genetablere tilliden mellem de involverede parter, herunder at genskabe en god relation til adoptivfamilien og lillesøsteren, oplyser kommunen.

»Vi arbejder bl.a. på, at Amy igen får kontakt og samvær med sin lillesøster, og at hun får tilrettelagt et relevant skoletilbud. Ligeledes vil vi sikre, at både plejefamilien og adoptivforældrene får den nødvendige professionelle støtte, der skal til for at skabe et konstruktivt samarbejde«, fortæller Børne- og kulturdirektør Per B. Christensen.

Ville have gjort det anderledes
Både politikere og ledelsen er enige om, at hele forløbet skal evalueres grundigt i den nærmeste fremtid.

Se kommunens voldsomme tvangsflytning af 11-årig

Tilliden til medarbejderne i kommunen er intakt, forsikrer direktøren på børneområdet.

»Men jeg er sikker på, at der er ting som de involverede medarbejdere og ledere ville have gjort anderledes i dag, og det skal vi naturligvis lære af«.Google translate of orginal Danish article

By LEA WIND-FRIIS

The process has been long, dramatic and hard for the 12-year-old girl who involuntarily was the point.

This is the announcement from Næstved Municipality in the case of the girl Amy, who was adopted to Denmark in 2009.

"Amy has been protagonist of a case, which unfortunately has extended over too long a period. She has undergone a dramatic move, and it has been difficult to find the right offer for her. We regret this, "says a press release from Næstved Municipality.

The municipality confirms that it has now been decided that Amy should move back to his foster family. It was just a violent move from foster family, which was documented on video that created awareness about Amy's case.

Best solution is foster family
Adoptive parents had given Amy, after which she moved in with a foster family where she wanted to stay. After 11 months decided Næstved Municipality, however, that she was in an institution and only had to see his adoptive parents, who had regretted the decision to give up the big girl.

"As things have evolved, is the best option for Amy, she returns to her foster home where she can have the peace and stability that she needs," said Chairman of Børneudvalget Soren Dysted.

Parallel to that Amy moved, is working to restore confidence between the parties involved, including restoring a good relationship with their adoptive family and her younger sister, said the municipality.

"We work that Amy again make contact and intercourse with his sister and that she has organized a relevant schooling. We will also ensure that both the foster family and adoptive parents receive the necessary professional support needed to create a constructive cooperation, "says Child and kulturdirektør Per B. Christensen.

Would have done it differently
Both politicians and management agree that the entire process must be thoroughly evaluated in the near future.

0

Primary links

Pound Pup Legacy