Adopties uit China

Date: 2008-03-11
Source: Netwerk

Google Translation to English

Around a thousand foreign children under Adoption Services Foundation annually by Dutch parents included in their family. Many of these children have no parents or parents who no longer can sustain. They should live in the streets and have anything but rosy outlook. But there are other adopted children: children in their home or a mother and a father. While most of which are poor, but they can own their children.

Yet these children of their parents taken away - by the government or by child traffickers. Then the children are sold to orphanages for the drop by a couple from the West to be adopted. Network recently reported on this form of child trafficking and illegal practices revealed in children's homes in India and China. In this case about about the negative form - but also the positive forms - adoption.

Rond de duizend buitenlandse kinderen worden volgens Stichting Adoptievoorzieningen jaarlijks door Nederlandse ouders opgenomen in hun gezin. Veel van deze kinderen hebben geen ouders meer of ouders die niet meer voor ze kunnen zorgen. Ze moeten op straat leven en hebben alles behalve rooskleurige vooruitzichten. Maar er zijn ook andere adoptiekinderen: kinderen die in hun thuisland wel een moeder en een vader hebben. Die zijn weliswaar meestal arm, maar kunnen wel zelf voor hun kinderen zorgen.

Toch worden deze kinderen van hun ouders afgepakt - door de overheid of door kinderhandelaren. Vervolgens worden de kinderen doorverkocht aan kindertehuizen om in het vervolg door een stel uit het westen geadopteerd te kunnen worden. Netwerk berichtte de afgelopen tijd over deze vorm van kinderhandel en onthulde illegale praktijken in kindertehuizen in China en India. In dit dossier meer over over deze negatieve vormen – maar ook de positieve vormen – van adoptie.

There really are not traded Chinese adoptive children through the Netherlands ended up? The Chinese authorities claimed that at any rate, as a large child-trafficking scandal in the Chinese province of Hunan was revealed. Also Dutch adoption organizations would adopt children from orphanages that were involved in the scandal. But after reassurances from China to the Netherlands Ministry of Justice continues to children from China adopt. Network in recent months did research on adoption of children from China.> Zeng Hongs twin sister was taken because of the "Chinese one child policy 'and has ended up in an orphanage where children come get Netherlands.

This broadcast is only through Video Talent to watch:

Zijn er echt geen verhandelde Chinese kinderen via adoptie in Nederland terechtgekomen? De Chinese autoriteiten beweerden dat in elk geval wel, toen een groot kindersmokkelschandaal in de Chinese provincie Hunan onthuld werd. Ook Nederlandse adoptieorganisaties adopteerden kinderen uit kindertehuizen die bij het schandaal betrokken waren. Maar na de geruststellende woorden van China aan het Ministerie van Justitie blijft Nederland kinderen uit China adopteren. Netwerk deed de afgelopen maanden onderzoek naar adoptie van kinderen uit China.> Zeng Hongs tweelingzusje werd afgenomen als gevolg van de 'Chinese één kind politiek' en is in een kindertehuis terechtgekomen waar ook Nederland kinderen vandaan haalt.

Deze uitzending is uitsluitend via Videotalent te bekijken:

Video report

http://www.netwerk.tv/uitzending/2008-03-11/adopties-uit-china

0

Pound Pup Legacy