Anita van Doorn contact person WK - Philippines

From Date: 
2004-01-01

Adoptie

Er zijn dit jaar 11 kinderen uit de Filippijnen

aangekomen in Nederland, waaronder een

broertje en zusje. Het aantal ligt iets lager dan

de verwachtingen, aangezien ook in de

Filippijnen de binnenlandse adopties toenemen.

De procedures verliepen voorspoedig en de

contacten met het Ministerie en onze

partnerorganisatie, de Kaisahang Buhay

Foundation (KBF) verliepen in een open en

plezierige sfeer.

Projecthulp

Op de Filippijnen worden in totaal drie

projecten ondersteund door de werkgroepen

Drenthe, Oost-Brabant en Roermond.

Het Damayan Community Centre in Manilla is

een sponsorproject voor 400 kinderen,

waarvan er 250 door de regio Roermond

worden gesponsord. Incidentele projecthulp

bestaat uit het bouwen van een bakkerij,

naai-atelier, coöperatieve winkels, wijkcentrum,

waterpompen, een dam en een busje.

Werkgroep Roermond ondersteunt dit project

al 20 jaar waardoor er nog contact is met

voormalige sponsorkinderen. Deze kinderen

hebben de kans gekregen aan de universiteit te

studeren of hoger beroepsonderwijs te volgen.

Dit jaar is bijna de hele staf vernieuwd en is

het nieuwe Damayan kantoor gebouwd.

De organisatie Kaisahang Buhay Foundation,

ondersteund door werkgroep Oost-Brabant,

heeft in 2004 150 kinderen uit arme families

kunnen ondersteunen. De kinderen konden

naar school en er is d.m.v. seminars aandacht

besteed aan verbetering van de inkomenspositie

van de gezinnen en gezondheidszorg.

Afgelopen jaar is er een nieuwe contactpersoon,

mevrouw A. van Doorn-Cremers,

verbonden aan dit project.

http://www.cbf.nl//Uploaded_files/Zelf/Jaarverslag2004Wereldkinderen%201125319604.pdf

Pound Pup Legacy