Adoptionscentrum sponsors SA Cares for Life

Organization 1: 
Adoptionscentrum
Organization 2: 
SA Cares for Life

ADOPTIONSCENTRUM

ADOPTIONSCENTRUM, FÖRBUNDET ska tillsammans med SA

CARES i Sydafrika genomföra en insats med målet att varje barn skall växa

upp i familj. För att uppnå detta ska man i Pretoria stärka SA CAREs arbete

med att utveckla en modell för omhändertagande av barn samt utbildning

under tiden 2006-2008. Målgruppen är kvinnor och föräldralösa barn.

1464000

 

Translation

ADOPTION STAGE DRUM, FÖRBUNDET together with SA

Cares in South Africa undertake a mission with the goal that every child shall grow

up in the family. To achieve this should be in Pretoria to strengthen SA Cares work

to develop a model of care for children and education

during the period 2006-2008. The target audience is women and orphans.

1464000

ADOPTION STAGE DRUM, FÖRBUNDET together with SA

Cares in South Africa undertake a mission with the goal that every child shall grow

up in the family. To achieve this should be in Pretoria to strengthen SA Cares work

to develop a model of care for children and education

during the period 2006-2008. The target audience is women and orphans.

1464000

 

http://www.forumsyd.org/conferences/w_afrika/w_afrika_op/pag_projAfrika.pdf

Start date: 
2006-01-01
End date: 
2008-01-01
Money involved (US $): 
232896

Primary links

Pound Pup Legacy